How to Improve Your Leadership Skills

Leadership skills can play a large role in career development. Technical skills may only take you so far. To help you move forward in your career, you’ll probably need soft skills, such as the ability to be a good leader. Therefore, leadership skills are considered important traits that can help you get to the top of your career field. You’re more likely to be hired or get a promotion if you’ve been successful in leadership roles in your professional or personal life.

 

Continue reading

ALLT DU BEHÖVER VETA OM LEDARSKAPSVERKTYG

Som ledare och chef är du delaktig i att skapa förutsättningar för att dina kollegor och medarbetare ska lyckas. Det innebär en hel del ansvar och krav. För att positionen som ledare eller chef ska bli lustfylld och inte övermäktig finns en rad olika ledarskapsverktyg att använda. Vilka verktyg som passar dig och ditt personliga ledarskap beror på vem du är som person och hur du vill leda.

Continue reading