Looking for a professional

Looking for a professional

Onskelista is a reliable service that will easily find a professional, using a web version or mobile application to perform your tasks. Everything is very simple and most importantly it is totally free!

You just need to place a gig or your work on our service, and after a short period of time you will start to receive offers from professional who will be ready to start work. And also vice versa from the customer who is ready to entrust you with an up-to-date offer or vacancy.

Continue reading

Montering taksäkerhet

Taksäkerhet är oerhört viktigt för alla sorters tak. Med taksäkerhet menas utrustning som används för att skydda de som arbetar på taket och även de som befinner sig i närheten av det. Det är vanligt att ett tak inte har viss taksäkerhetsutrustning monterad, och det kan medföra en stor risk om ni eller någon ni anlitar behöver ta sig upp på ert tak.

Continue reading