Concierge service is your personal assistant

Concierge service is your personal assistant

We are created to fulfill your requests or grant your wishes. It can be anything from delivering a bouquet of flowers in the early morning to arranging a holiday on the little-known island of Fakarawa. Any errand will be completed in the shortest time according to all your preferences. Dreams come true with our service and life becomes more comfortable. The Önskemål company will take care of any worries: booking hotels, renting real estate or transport, buying tickets, selecting restaurants, setting up sport and cultural events, making exclusive purchases, making an individual travel tour and fulfilling many other wishes of yours.

Continue reading

Altan renovering Stockholm

Alla husägares dröm är att ha en fin och gedigen altan och den får gärna vara stor.

En altan förgyller ett hus enormt och är förutom det estetiska och praktiska även en ekonomisk vinst för ett hus, förutsatt att altanen är i gott skick. En altan kan i vissa fall höjda värdet på ett hus med över 200 000 kr. Denna artikel kommer att handla om Altan renovering Stockholm och vad man bör tänka på vid en renovering av en altan. Med tanke på att husägare oftast tillbringar en större del av våren och sommaren så slits altan sakta ut men med en god och bra renovering kan altanen hålla i väldigt många år.

Continue reading